Liên hệ

 ĐC. ĐỘI 10.XÓM MỚI ,NGỌC HỒI,NGỌC HỒI THANH TRÌ HÀ NỘI, (GẦN BỆNH VIỆN,NÔNG NGHIỆP)

                                                        0972418089